Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może lepiej działać. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Rozumiem Dowiedz się więcej
+48.33.811.11.22
biuro@tecza.pl polub nas

Voucher Turystyczny Open 365 - regulamin

Biuro Podróży Tęcza,
Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka 22c/6


Voucher Turystyczny Open 365 - Regulamin:

Podstawą prawną wystawienia Vouchera Turystycznego Open 365 zwanego dalej Voucherem jest Ustawa z dnia 28 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umowy o imprezę turystyczną, do której został wystawiony Voucher, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.
1. Voucher jest wystawiany w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie od Biura Podróży Tęcza vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych, w przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązania przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Voucher jest wystawiany na kwotę wpłat dokonanych do rezerwacji.
2. Voucher może być wystawiony na wniosek osoby, która zawarła umowę o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Emitenta w przypadkach opisanych w pkt 1.
3. Emitentem Vouchera jest Biuro Podróży Tęcza B. Dąbrowska, J. Handzlik Sp. J. ul. Grunwaldzka 22c/6 43-300 Bielsko-Biała.
4. Emitent Vouchera zobowiązuje się w okresie jego ważności do zawarcia na wniosek osoby uprawnionej, umowy na dowolnie wybraną imprezę turystyczną organizowaną przez Emitenta, z zaliczką odpowiadającą wartości Vouchera (dokonanym wpłatom). Jeżeli wymagana zaliczka na nową umowę będzie wyższa od wartości Vouchera, konieczna będzie dopłata.
5. Voucher jest Voucherem Imiennym wystawionym na konkretną osobę (osoba uprawniona), która zawarła umowę o imprezę turystyczną z Biurem Podróży Tęcza B. Dąbrowska, J. Handzlik Sp. J. w Bielsku-Białej, na podstawie której został wystawiony Voucher. Tylko osoba uprawniona jest upoważniona do realizacji Vouchera. Istnieje możliwość dokonania cesji umowy na inną osobę.
6. Voucher można zrealizować w terminie do jednego roku od planowanej daty wyjazdu imprezy, na podstawie której został wystawiony Voucher. Data ważności jest wskazana w polu termin ważności Vouchera. Data ważności oznacza termin, w którym należy zawrzeć nową umowę o imprezę turystyczną z Emitentem, termin realizacji nowej imprezy nie jest tu istotny.
7. Osoba uprawniona przy użyciu Vouchera może zawrzeć umowę na wyjazd dowolnych osób.
W przypadku zgubienia Vouchera Biuro Podróży Tęcza na wniosek Uprawnionego wystawi duplikat.
8. Voucher wystawiony na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem biura agencyjnego, może być zrealizowany tylko w tym biurze, wskazanym na Voucherze. W przypadku braku takiej możliwości (Biuro Agencyjne nie prowadzi już sprzedaży imprez BP Tęcza), realizacja vouchera będzie możliwa telefonicznie lub bezpośrednio w dziale sprzedaży Biura Podróży Tęcza ul. Cechowa 6 43-300 Bielsko-Biała oraz na www.tecza.pl.
9. Do wykorzystania Vouchera w celu weryfikacji osoby upoważnionej będzie użyty numer telefonu komórkowego tej osoby.
10. W przypadku, gdy wartość Vouchera jest większa niż wartość nowej umowy, kwota na Voucherze może zostać podzielona.
11. Wartość vouchera, ani żadna jego część, nie podlega zamianie na gotówkę.
12. Po dacie ważności Voucher nie może być wykorzystany.